Jytyn järjestämät koulutukset ja kurssit

Näistä löytyy tietoa Jyty-lehdestä sekä liiton nettisivuilta www.jytyliitto.fi > koulutukset.

Yhdistys kannustaa ja tukee jäsentensä osallistumista Jytyn järjestämiin kursseihin/koulutuksiin. Yhdistys maksaa osallistuvien matkat halvinta yleistä kulkuneuvoa käyttäen, ellei liitto niitä kustanna sekä harkinnan mukaan maksaa koko kurssimaksun tai osan siitä (max. 250 €).

Kurssihakemukset lähetetään jäsensihteerille osoitteella: Etelä-Savon Jyty ry, Vuorikatu 11 A 13, 50100 Mikkeli tai toimisto@jytymikkeli.fi, joka lähettää ne eteenpäin liittoon tai aluetoimistoon. Yhdistys käsittelee kaikki hakemukset hallituksen kokouksissa.